مطالعات تکمیلی

ایزد مهر

نویسنده: محبوبه خدایی

مهر ایزد پیمان است و از پیمان و نظم و راستی نگهبانی می‌کند. وظیفه مهم او نظارت بر پیمان‌هاست. این ایزد در هند نیز همین وظیفه را دارد. ایرانیان سرزمین خود را سرزمین پیمان می‌دانستند و از دروغ پرهیز می‌کردند. مهر کسی است که بر دیوان دروغ می‌تازد و آنان را شکست می‌دهد. او با پیمان‌شکنان به شدت دشمن است و نسبت به وفاداران به عهد و پیمان بسیار مهربان.

هیتایرا: از «ایلیاد» تا «نوآر»

نویسنده: علی فرهمند

هیتیرا یا هیتایرا، به زبان زیبا و فرهیخته‌ای اطلاق می‌شد که در یونان باستان با مردان اصیل و تحصیل‌کردۀ آتنی هم‌نشینی می‌کردند. آن‌ها از لحاظ میزان استعداد و تفکر فراتر از زنان آتنی بودند و هم‌نشینی با آن‌ها برای مردان فضیلت محسوب می‌شده است. از آنجا که آن‌ها با افراد فرهیخته و دارای کمالات معاشرت جنسی می‌کردند، با روسپیان عادی فرق داشتند.

بررسی عناصر نمایشی در «شاه و کنیزک» مثنوی

نویسنده: فرهاد پروین

در این مقاله کوشیده شده تا عناصر نمایشی پیرنگ، شخصیت، و گفتگو در حکایت «شاه و کنیزک» مثنوی معنوی با تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار بگیرد و جنبه‌هایی از اثر با رویکرد اقتباس در فیلمنامۀ کوتاه برای مخاطب امروز تحلیل شود.

جهان خاتون و هم‌عصرانش

نویسنده: محبوبه خدایی

بعد از پادشاه خاتون، جهان خاتون متخلص به «جهان» (جهان ملک خاتون) یکی از شاعرﻩها و دانشمندان بزرگ نیمه دوم قرن هشتم ق بوده است. تاریخ تولد او به طور دقیق مشخص نیست و اگر تاریخ ازدواج پدر و مادرش که در سال ۷۲۵ یا اندکی بعد از آن بوده می‌توان گفت که او نیز بعد از این تاریخ چشم به جهان گشود.

دست‌نویس‌های هزار رنگ تورفانی

نویسنده: محبوبه خدایی

نخستین بار، زمانی که حروف مانوی را آموختم و دستنویسﻫﺎی تورفانی را دیدم، چیزی که بیش از همه نظرم را جلب کرد؛ رنگﺁمیزی و شیوۀ هنرمندانۀ رسمﺍلخط کاتب بود که بسی آگاهانه به تصویر کشیده شده بود. ترکیب رنگﻫﺎ لذت به خصوصی را برای خواننده ایجاد ﻣیکند و جداسازی قسمتﻫﺎی مختلف متن، شیوهﺍی است که قرائت را آسانتر می‌‌سازد.