ایزد مهر

نوشته شده توسط محبوبه خدایی

مهر ایزد پیمان است و از پیمان و نظم و راستی نگهبانی می‌کند. وظیفه مهم او نظارت بر پیمان‌هاست. این ایزد در هند نیز همین وظیفه را دارد. ایرانیان سرزمین خود را سرزمین پیمان می‌دانستند و از دروغ پرهیز می‌کردند. مهر کسی است که بر دیوان دروغ می‌تازد و آنان را شکست می‌دهد. او با پیمان‌شکنان به شدت دشمن است و نسبت به وفاداران به عهد و پیمان بسیار مهربان.

هیتایرا: از «ایلیاد» تا «نوآر»

نوشته شده توسط علی فرهمند

هیتیرا یا هیتایرا، به زبان زیبا و فرهیخته‌ای اطلاق می‌شد که در یونان باستان با مردان اصیل و تحصیل‌کردۀ آتنی هم‌نشینی می‌کردند. آن‌ها از لحاظ میزان استعداد و تفکر فراتر از زنان آتنی بودند و هم‌نشینی با آن‌ها برای مردان فضیلت محسوب می‌شده است. از آنجا که آن‌ها با افراد فرهیخته و دارای کمالات معاشرت جنسی می‌کردند، با روسپیان عادی فرق داشتند.

بررسی عناصر نمایشی در «شاه و کنیزک» مثنوی

نوشته شده توسط فرهاد پروین

در این مقاله کوشیده شده تا عناصر نمایشی پیرنگ، شخصیت، و گفتگو در حکایت «شاه و کنیزک» مثنوی معنوی با تحلیل محتوایی مورد بررسی قرار بگیرد و جنبه‌هایی از اثر با رویکرد اقتباس در فیلمنامۀ کوتاه برای مخاطب امروز تحلیل شود.

جهان خاتون و هم‌عصرانش

نوشته شده توسط محبوبه خدایی

بعد از پادشاه خاتون، جهان خاتون متخلص به «جهان» (جهان ملک خاتون) یکی از شاعرﻩها و دانشمندان بزرگ نیمه دوم قرن هشتم ق بوده است. تاریخ تولد او به طور دقیق مشخص نیست و اگر تاریخ ازدواج پدر و مادرش که در سال ۷۲۵ یا اندکی بعد از آن بوده می‌توان گفت که او نیز بعد از این تاریخ چشم به جهان گشود.

دست‌نویس‌های هزار رنگ تورفانی

نوشته شده توسط محبوبه خدایی

نخستین بار، زمانی که حروف مانوی را آموختم و دستنویسﻫﺎی تورفانی را دیدم، چیزی که بیش از همه نظرم را جلب کرد؛ رنگﺁمیزی و شیوۀ هنرمندانۀ رسمﺍلخط کاتب بود که بسی آگاهانه به تصویر کشیده شده بود. ترکیب رنگﻫﺎ لذت به خصوصی را برای خواننده ایجاد ﻣیکند و جداسازی قسمتﻫﺎی مختلف متن، شیوهﺍی است که قرائت را آسانتر می‌‌سازد.