حادثه محرک

نوشته شده توسط رابرت مک‌کی

در هر جای سلسله وقایع داستان، از هر پیش‌فرضی که شروع کنیم، تحقیقات ما خلق رویدادها را [از لحاط اطلاعات] تأمین می‌کند، و این رویدادها جهت دوباره‌‌ای به تحقیقات می‌دهند. به بیان دیگر، داستان را الزاماً این‌گونه طراحی نمی‌کنیم که با اولین رویداد مهم آن آغاز شود. اما هنگام خلق دنیای داستان، [نویسنده] در جایی با این پرسش‌ها مواجه می‌شود: چگونه داستان خود را آغاز کنم؟ این رویداد پراهمیت و تعیین‌کننده را کجا قرار دهم؟

ایجاد رشته برای یکپارچه نگه داشتن داستان

نوشته شده توسط لیندا سیگر

بعضی وقت‌ها فیلمنامه با یک رشتۀ داستانی جمع‌وجور می‌شود که در طول فیلمنامه مسیر خود را شکل می‌دهد و پیش می‌رود. رشته‌های داستانی که در برخی فیلمنامه‌های خطی و بیشتر فیلمنامه‌های غیرخطی تمرکز داستان را حفظ می‌کنند، از خود داستان‌ها نشأت نمی‌گیرند، بلکه ریشه در جایی دیگر دارند. بعضی وقت‌ها یک شخصیت داستان را یکپارچه نگه می‌دارد.      

پیچش و چرخش در فیلمنامه

نوشته شده توسط لیندا سیگر

نویسنده افشاگر است. نویسندۂ زیرک می‌داند چه چیزی را افشا کند و چه زمانی این کار را انجام دهد. نویسندۂ زیرک با حقایق و دروغ‌‌ها، بدفهمی‌ها، و اطلاعات اشتباه تردستی می‌کند. نویسندۂ زیرک با غافلگیری‌ها سروکار دارد، به داستان پیچش و چرخش می‌دهد، و مخاطب را در حالت انتظار نگه می‌دارد تا با دلشوره و اضطراب صبر کند و ببیند که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. چگونه نویسنده پیچش‌ها و چرخش‌های محتمل اما غافلگیرکننده را بنا می‌کند؟