ساختار تکرارشونده

نویسنده: لیندا سیگر

طی بیست سال گذشته، تعدادی از ساختارهای تازه‌ای را مشاهده کرده‌ایم که ساختار خطی سنتی را مورد محک قرار داده‌اند. بعضی از این ساختارها نشانگر الگوهای غیرخطی در زندگی ما هستند. برخی از این الگوها تکرارشونده هستند. ما گرفتار تداوم بی‌وقفه‌ای می‌شویم و همان موقعیت‌های سلبی زندگی خود را به دفعات تکرار می‌کنیم. با همان آدم‌های بدرفتار راند‌وو می‌گذاریم، درگیر همان مشاغل بدون آینده می‌شویم، با عادت‌های زشت و تصمیم‌های خود بی‌وقفه جدال می‌کنیم تا خود را بهتر سازیم.

ساختار خطی در درام

نویسنده: لیندا سیگر

درام معنا ـ یا کمبود آن ـ را در زندگی ما نشان می‌دهد و به روشن ساختن آن کمک می‌کند. و درام برای انتقال معنای خود به ساختار نیاز دارد.