مذاکرات سطح بالا

نوشته شده توسط آکیله کامپانیله

اگر در مباحثات  و کنفرانس‌های بین المللی که امروزه صلح و حیات دنیا را به خطر می‌اندازند، روش ویتّوریو آلفیری [۱] را به کار برند، همگی نجات خواهیم یافت.

مرگ سقراط

نوشته شده توسط آکیله کامپانیله

در آن صبحگاه خاکستری و پرتلاطم، گزانتیپ نشسته بود و سرش را روی میز گذاشته بود، به نظر می رسید خواب باشد، تنها موهای خاکستری و آشفته‌اش دیده می‌شد. خانه کاملاً نامرتب و به‌هم‌ریخته بود. در اطراف گزانتیپ دوستانش بی‌حرکت نشسته بودند و گاه‌به‌گاه کسی آه می‌کشید.

سقراط و گزانتیپ

نوشته شده توسط آکیله کامپانیله

وقتی سقراط به سن همسر اختیار کردن رسید، خویشانِ او گزانتیپ را برایش نشان کردند، دختری خوب، کمی عصبی اما کاری.

جوانی سقراط

نوشته شده توسط آکیله کامپانیله

در هوای صاف شامگاهی خفاش‌ها در اطراف پارتنون [۱] پرواز می‌کردند. سالخوردگان آتن روی پله‌ها نشسته بودند، از هوای خنک لذت می‌بردند و به آرامی با هم صحبت می‌کردند. در آن رداهای سفید و با آن چهره‌های رنگ‌پریده، و ریش‌های سفیدشان بی‌شباهت به مجسمه‌های مرمرین و نقش برجسته‌ها نبودند.

به درد نخور

نوشته شده توسط ایتالو کالوینو

آفتاب بالا آمده بود و راه خود را اریب به خیابان باز کرده و آرام آرام آن را روشن می‌کرد، سایۀ بام‌ها را که بر خانه‌های روبرو افتاده بود می‌برید، ویترین‌های تزیین‌شده را با درخشندگی پرتو‌های خود روشن می‌کرد و از روزنه‌هایی که انتظارش نمی‌رفت بر چهرۀ رهگذران شتابزده‌ای که در پیاده‌روهای شلوغ در رفت‌وآمد بودند می‌تابید.