قاعده طراحی

نوشته شده توسط جان تروبی

با توجه به مسائل و ظرفیت‌هایی که در ایدۂ شما موجود است، حال باید برای نحوۂ روایت داستان خود به استراتژی‌ای کلی برسید. این استراتژی کلی داستانی که در یک خط بیان می‌شود قاعدۂ طراحی داستان شما است. این قاعده به شما کمک می‌کند فرضیه۱ٔ خود را در ساختاری بسیار قوی بگسترانید.

خط سیر دراماتیک

نوشته شده توسط ویکتوریا لین اشمیت

 ”قهرمان موفق می‌شود؟ شکست می‌خورد؟ تسلیم می‌شود؟“ به محض اینکه پاسخ این پرسش را بدانید، نحوه‌ طراحی داستان‌تان را نیز می‌دانید، به ویژه [طراحی] پرده‌ دوم هراس‌انگیز را که بیشتر نویسندگان با آن مشکل دارند. اگر قهرمان موفق شود، پرده‌ دوم با صحنه‌هایی پر می‌شود که عزم راسخ او را به بوته‌ آزمایش می‌گذارند و موانعی را سر راه او قرار می‌دهند که اینها در ادامه به موفقیت او کمک می‌کنند.

فیلمنامه و انواع آن

نوشته شده توسط بابک حجازی

فیلمنامه در فرهنگ‌های لغت شکل مکتوب فیلم معنا شده که حاوی دستورالعمل‌هایی برای نحوۀ ساخت آن است. در صنعت سرگرمی، فیلمنامه اصطلاحاً برای اشاره به اثر مکتوبی به کار می‌رود که برای یک فیلم سینمایی، فیلم یا سریال تلویزیونی یا بازی رایانه‌ای نوشته شده باشد. این فیلمنامه‌ها شامل حرکات، کنش‌ها، وقایع، توصیفات و دیالوگ‌های بازیگران هستند.