نگارش صحنه افتتاحیه و پنج نکته کلیدی

نویسنده: کامرون کابیسن

کاملا آشکار بگویم که صحنۀ افتتاحیۀ فیلمنامۀ شما اهمیت حیاتی دارد. در صفحۀ اول، صحنۀ اول موقعی است که نظر خواننده راجع به داستان شما شکل می‌گیرد. این فرصت بی‌نظیری است تا آن‌ها را برای ۹۰ الی ۱۲۰ صفحۀ باقیمانده، علاقه‌مند کنید، و اگر در این کار موفق نشوید، احتمالش وجود دارد که صفحات بعدی هم نتوانید توجهشان را به داستان جلب کنید و آن‌ها از خواندن دست می‌کشند.

چگونه یک صحنه را بنویسیم؟

نویسنده: جان آگوست

پس از چند سال فیلمنامه نویسی، نوشتن صحنه تقریباً پدیده‌ای ناخودآگاه می‌شود. شبیه رانندگی است. ما هنگام رانندگی به استارت زدن و پدال‌ها  و چراغ راهنما فکر نمی‌کنیم ـ بلکه به آن عادت کرده‌ایم، حالا برگردید به روزهای آموزش رانندگی و چیزهایی که ما را گیج و آشفته می‌کرد. هر تقاطع به نحو شگفت‌انگیزی تنش‌زا، و همراه بود با نگرانی متوقف شدن ماشین یا کشتن یک نفر.