بگذارید از همان شروع،‌ میان و پایان آغاز کنیم

نویسنده: مایکل تیرنو

به بیان سینمایی، پیچیده‌سازی شامل هر اتفاقی است که در پیش‌داستان روی می‌دهد و مرتبط با پیرنگ است، و از شروع فیلم تا پیش از روی دادن تغییر در اقبال قهرمان طول می‌کشد. بنا بر آنچه که گفته شد، چگونه «شروع، میان، و پایان» در ساختار داستان به کار می‌روند؟

نمونه عالی پیرنگ‌های پیچیده

نویسنده: مایکل تیرنو

آنچه که ما نمونۀ‌ عالی پیرنگ‌های پیچیده می‌نامیم، برای ارسطو پیرنگی است که اکتشاف در آن “غافلگیری عظیم” باشد. و نه فقط یک غافلگیری بزرگ، که یک غافلگیری احتمالی یا حتی قابل پیش‌بینی!

کنش ـ ایده

نویسنده: مایکل تیرنو

بگذارید منظورم را از کنش ـ ایده به طور کامل توضیح دهم. ارسطو به ما می‌آموزد کنش را به عنوان ایده‌ی داستان در نظر بگیریم. در واقع، او می‌گوید که کنش مهم‌تر از اشخاص، یا به عبارت دیگر، شخصیت‌ها است. ارسطو سرسختانه عقیده داشت که داستان‌های ما باید درباره‌ی کنش باشند، کنشی که از خود زندگی و اشخاصی که در آن سهم دارند بزرگ‌تر باشد. اشخاصی را در نظر بگیرید که می‌گویند قرار است یک دنیا کار انجام دهند، ولی در نهایت، قضاوت شما درباره‌ی آنها از روی آنچه که در عمل انجام داده‌اند است. این است علت آنکه ما فیلمنامه‌نویسان داستان دراماتیک را روی یک کنش واحد بنا می‌کنیم.