آثار آنتونیونی زیر ذره بین رولان بارت

نوشته شده توسط رولان بارت

خطابۀ رولان بارت به مناسبت اعطای جایزۀ ارجمند شهر، آرکی جیننازیوی طلایی به میکل‌آنجلو آنتونیونی توسط شهردار بولونیا‌، پروفسور رناتو زان‌گه‌ری به تاریخ فوریۀ ۱۹۸۰.

سینمای انسان‌وار

نوشته شده توسط لوکینو ویسکونتی

کنش‌ورزی خلاقانه فعالیت یک انسان زنده است در میان آدمیان. آشکارا بگویم منظور من از کاربرد این اصطلاح این است تا چیزی را دریابم که فقط به استیلا و برتری هنرمند ارجاع می‌یابد. هر کارورزی در حین زیستن خلق می‌کند. همواره و تا زمانی که بتواند زندگی کند. یعنی تا زمانی که شرایط روزانۀ او آزاد و باز باشند. خواه برای هنرمند و خواه برای یک کارگر یا کارورز صنایع دستی.

خاطرات فرانچسكو رزی از فیلم "زمین می‌لرزد"

نوشته شده توسط مهدی فتوحی

در اصل، ویسكونتی قصد داشت سه فیلم بسازد و نه یك فیلم و خودش همیشه می‌گفت سه فیلم مستند می‌خواهد بسازد: یكی دربارۀ ماهیگیران، یكی دربارۀ دهقانان و یكی هم دربارۀ كارگران معدن، كه هر سه در سیسیل اتفاق می‌افتادند. این سه آثار متفاوتی بودند که به همان نبرد همیشگی علیه فلاکت‌ انسان‌ها و اشیا می‌پرداختند و حقیقتاً هم ویسکونتی طرح تولید هر کدام از بخش‌های این سه‌گانۀ دریایی،‌ زمینی و مربوط به معدن را در ذهن خود پرورانده بود.

نامه لوکینو ویسکونتی به چارلی چاپلین

نوشته شده توسط لوکینو ویسکونتی

آقای چاپلین! اجازه بدهید تا به نوبۀ خودم همینجا به شما خوشامد بگویم، هم از طرف خوانندگان این روزنامه و هم از طرف میلیون ها کارگر، دهقان و روشنفکر دموکرات ایتالیایی ...

نگاهی به سینمای نانی مورتی

نوشته شده توسط رضا قیصریه

مورتی خیلی به موقع در سینمای ایتالیا پیدایش شد و از این رو درخشید. انگار همه منتظر او بودند؛ سال‌هایی بود که وودی آلن اوج می‌گرفت و در سینمای اروپا و به خصوص فرانسه و ایتالیا همه به دنبال یک وودی آلن اروپایی بودند.