مغزهای کوچک زنگ‌زده

بابک حجازی 6034 0 1 0
 
3.0 (5)
sheeple-poster

جوانی بی‌دل‌وجرأت پس از دستگیری برادرش که رییس یک باند توزیع مواد مخدر است برای جانشینی او وارد جنگ قدرت می‌شود.