مطالب این مجموعه، ترجمه‌ای از جدیدترین ویرایش کتاب «۱۰۱ عادت فیلمنامه‌نویسان بسیار موفق» نوشته کارل ایگلسیاس است. ترجمه‌هایی از  این کتاب در نشریات و سایت‌های دیگر نیز منتشر شده که متعلق به ویرایش‌ قبلی این کتاب است.