راهنمای خدمات فیلمنامه

دپارتمان طراحی پروژه «جامعه صنفی تهیه‌کنندگان» برای ارتقای سطح کیفی فیلمنامه‌ پروژه‌های سینمایی ایرانی، به تهیه‌کنندگان و فیلمنامه‌نویسان خدمات متنوعی ارائه می‌کند. همچنین، این دپارتمان خدمات مشاوره را به بازیگران نیز ارائه می‌نماید و به آن‌ها کمک می‌کند از میان پیشنهادهای ارسالی، بهترین گزینۀ ممکن را انتخاب کنند.