فرهنگ فیلمنامه‌نویسی

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

آنتاگونیست (Antagonist)

آنتاگونیست شخصیتی (یا شخصیت‌هایی) است که در تقابل مستقیم با پروتاگونیست قرار دارد و در مقام رقیب قهرمان عمل می‌کند؛ و بازنمود عینی وضعیت پیچیدۀ قهرمانان است. بسیار مهم است که به خاطر داشته باشیم آنتاگونیست در تفکراتش خود را آنتاگونیست فیلم نمی‌داند، بلکه خود را در مقام پروتاگونیست فیلم درنظر می‌گیرند، و بر این اساس هرکاری که برای متوقف کردن پروتاگونیست اصلی انجام می‌دهند را توجیه می‌کنند.

Read More...

شخصیت‌های تمثیل‌گونه (Allegorical Characters)

شخصیت‌های تمثیل‌گونه شخصیت‌هایی هستند که به طور نمادین چیزی بیش از فردیت خود را به معرض نمایش می‌گذارند، و به مخاطب اجازه می‌دهند شخصیت را به مثابه الگوی نمادین چیزی درنظر بگیرد که قرار است معرف‌ آن باشد. شخصیت تمثیل‌گونه گاهی به خاطر جوهرۀ کهن‌الگویی‌اش سیر تحول شخصیت [۱] چندان متمایز و مشخصی ندارد، زیرا او قرار است یک مدل بیرونی را (به صورت مطلق یا انتزاعی) تجسم بخشد.

Read More...

پیامد (Aftermath)

پیامد رویدادی است که نتیجه یا عاقبت بلافصل رویداد، تصمیم یا کنشی پیشین است. پیامد به طور معمول بر شخصیت‌ها تأثیری منفی دارد و مانعی غیرمنتظره است که باید بر آن چیره شد. گاهی پیامد پایان تلویحی فیلم است ـ وقتی که داستان تمام شود، اوضاع برای شخصیت‌ها چگونه خواهد بود. از سوی دیگر، گاهی کل فیلم پیامد رویدادی می‌باشد که در ابتدای آن به وقوع پیوسته است.

Read More...

کنش (Action)

به واحد بنیادی فیلمنامه نویسی اشاره دارد: شرح ماوقع در صحنه که شامل حرکات فیزیکی و تغییرات روانی است. وقتی کنش با دیالوگ شخصیت ترکیب می‌شود، به قصه‌گویی کمک می‌کند و بخش عمدۀ فیلمنامه را هم شامل می‌شود، و شخصیت، صدا، و جزئیات بصری دربارۀ دنیای اثر را به مخاطب (یا خواننده) منتقل می‌کند.

Read More...


Display #