همه چیز درباره کشمکش

نویسنده: امیررضا تجویدی

کشمکش لزوما از تقابل میان دو قطب یا نیرو به وجود نمی‌آید؛ در واقع هرگونه کنش و واکنش، درگیری ذهنی و عقیدتی و به طور کلی بحرانی که در طول مسیر درام برای شخصیت‌های محوری داستان-چه در دوقطب متفاوت حاضر باشند و چه از یک قماش باشند-تجلی یابد، می‌تواند داستان را وارد مرحله جدیدی از نگارش سازد که در پیشبرد یا سکون طرح داستانی و هم‌چنین موفقیت یا عدم موفقیت آن نقشی بسزا خواهد داشت. 

پنج روش برای ایجاد کشمکش در داستان

نویسنده: جاستین مک‌لک‌لن

کشمکش داستان را پیش می‌برد. شاید اینکه بگویم کشمکش همان داستان شماست مبالغه باشد. اما اغلب فکر می‌کنم که ارتباط کلیدی بین کشمکش و شخصیت را گم کرده‌ایم. اگر کشمکش را مستقیماَ به شخصیت‌هایمان مرتبط نکنیم، یا نهایتاً کارمان به داستان‌هایی ختم می‌شود که عاری از کشمکش و پر از فرصت‌های از دست‌رفته هستند، یا اینکه کشمکشی تصنعی را به داستان تحمیل می‌کنیم که رنگ و بوی واقعی هم نخواهد داشت.

شش کشمکش

نویسنده: ویکتوریا لین اشمیت

اکنون که خط سیر دراماتیک داستان‌تان را شناخته‌اید و اعم از اینکه بخواهید قهرمان‌تان موفق یا ناکام شود، آماده‌اید تا کشمکش‌هایی را انتخاب کنید که می‌خواهید آنها را به کار ببرید تا داستان‌تان را دراماتیک‌تر و سرگرم‌کننده‌تر کنید.