همه چیز درباره کشمکش

نوشته شده توسط امیررضا تجویدی

کشمکش لزوما از تقابل میان دو قطب یا نیرو به وجود نمی‌آید؛ در واقع هرگونه کنش و واکنش، درگیری ذهنی و عقیدتی و به طور کلی بحرانی که در طول مسیر درام برای شخصیت‌های محوری داستان-چه در دوقطب متفاوت حاضر باشند و چه از یک قماش باشند-تجلی یابد، می‌تواند داستان را وارد مرحله جدیدی از نگارش سازد که در پیشبرد یا سکون طرح داستانی و هم‌چنین موفقیت یا عدم موفقیت آن نقشی بسزا خواهد داشت. 

پنج روش برای ایجاد کشمکش در داستان

نوشته شده توسط جاستین مک‌لک‌لن

کشمکش داستان را پیش می‌برد. شاید اینکه بگویم کشمکش همان داستان شماست مبالغه باشد. اما اغلب فکر می‌کنم که ارتباط کلیدی بین کشمکش و شخصیت را گم کرده‌ایم. اگر کشمکش را مستقیماَ به شخصیت‌هایمان مرتبط نکنیم، یا نهایتاً کارمان به داستان‌هایی ختم می‌شود که عاری از کشمکش و پر از فرصت‌های از دست‌رفته هستند، یا اینکه کشمکشی تصنعی را به داستان تحمیل می‌کنیم که رنگ و بوی واقعی هم نخواهد داشت.

شش کشمکش

نوشته شده توسط ویکتوریا لین اشمیت

اکنون که خط سیر دراماتیک داستان‌تان را شناخته‌اید و اعم از اینکه بخواهید قهرمان‌تان موفق یا ناکام شود، آماده‌اید تا کشمکش‌هایی را انتخاب کنید که می‌خواهید آنها را به کار ببرید تا داستان‌تان را دراماتیک‌تر و سرگرم‌کننده‌تر کنید.